Kanker Part 1

Op 19 januari is mijn moeder weggeweest voor het bevolkingsonderzoek…