Op het balkon is het een komen en gaan van hommels en bijtjes. Die komen af op de bloemen vol met nectar. Het is dus genieten van de schepping.