In de aanloop naar Kerst zijn er veel reclames die gaan over een heerlijk Kerstdiner, maar zelden over een Kerstontbijt. Dit in tegenstelling tot het Paasontbijt, waarbij reclames zich richten op eieren, croissants en Jus d'Orange. Het Kerstdiner wordt gekenmerkt door gourmetten, vlees, ragout en andere luxe artikelen.

Naast commercie van eten zijn er ook figuren die vreugde brengen bij Kerst en Pasen. Zo brengt de Kerstman cadeautjes in de sok, en komt de Paashaas eieren brengen.

Als je aan de gemiddelde Nederlander vraagt waar Pasen en Kerst over gaan, hoor je niet vaak de woorden Jezus of God. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen geloof en weet dan ook vaak niet de betekenis van deze feesten, maar enkel over de vrije dagen, het gezellig samenzijn en het lekkere eten.

In de kerk hoort men vaak dat zonder Pasen geen Kerst is en zonder Kerst geen Pasen. Dit komt doordat Kerst de geboorte van Jezus viert, terwijl met Pasen de verrijzenis van Jezus gevierd wordt. Voordat Jezus verrees, moest hij eerst sterven. Hij stierf als een misdadiger, gekruisigd om onze zonden, om mijn zonden.

Als kind dacht ik dat Jezus stierf aan het kruis nadat hij genageld was en teveel bloed had verloren, of iets in die trant. Maar na me meer verdiept te hebben in Zijn kruisdood, ben ik erachter gekomen dat Hij gestikt is. Het kruis is dus niet zo zeer een manier om iemand te doden, maar eerder om iemand langzaam te laten lijden tot de dood erop volgt.

In de Bijbel wordt de geboorte van Jezus in Lucas vrij beknopt uitgelegd, terwijl de veroordeling, kruisiging en verrijzenis veel uitgebreider beschreven worden. In een vers staat dat Pilatus het volk zijn zin gaf en daarbij Barabbas liet gaan, maar Jezus liet geselen en gaf hem om gekruisigd te worden. In onze tijd is het woord 'geselen' niet heel bekend, maar uitgelegd door de Evangelisten middels The Passion of the Christ wordt geprobeerd duidelijk te maken wat het woord inhoudt.

Met Kerst hebben we een veel uitgebreidere beschrijving, maar onze ideeën over de kerststal zijn denk ik een totaal andere werkelijkheid dan wat de commercie in ons hoofd poogt te brengen. Het gaat niet alleen om de geboorte van Jezus, maar veel meer dan dat.

Er zijn veel verschillen tussen Pasen en Kerst, maar ook overeenkomsten. De Bijbel leert ons dat de gehele geschiedenis van de mensheid wordt vervuld in de Verrijzenis. Zonder Kerst zou er geen Pasen zijn, en zonder Pasen zouden wij ook geen Kerst vieren. Doordat Jezus uit het leven van veel mensen is verdwenen, zijn de alternatieve hoofdpersonen zoals de Kerstman en Paashaas ontstaan.

Ik zou Kerst prima kunnen vieren zonder kerstdiner en met Pasen is een paasontbijt geen vereiste. Maar ik zou niet weten wat te doen als ik met Kerst en Pasen niet naar de kerk zou kunnen gaan of op een andere manier kan vieren. Voor mij is Jezus de weg, de waarheid en het leven.

Misschien ook interessant voor jou?